Bijlesdocent Exacte vakken

Op zoek naar passende extra ondersteuning bij je studie ?

Als u op zoek bent naar een bijlesdocent exacte vakken die uw zoon of dochter op een prettige en effectieve manier kan helpen om de lessen in de exacte vakken op school goed te kunnen (blijven) volgen, dan bent u bij Bijlesdocentexactevakken op het juiste adres.

Waarom kiezen voor Bijlesdocentexactevakken?

Exacte vakken zijn voor veel leerlingen moeilijke vakken. Veel leerlingen hebben vaak problemen met het hoge tempo waarmee de stof moet worden verwerkt. In het reguliere onderwijs is er vaak onvoldoende tijd om deze leerlingen net die extra uitleg te geven die ze nodig hebben om de stof goed te kunnen blijven volgen. Bijles van een ervaren docent die precies aanvoelt wat de leerling nog nodig heeft aan extra uitleg en/of bijsturing is dan van belang om de aansluiting en de motivatie voor deze vakken niet te verliezen.

Het komt nogal eens voor dat leerlingen grote moeite hebben om aan het huiswerk te beginnen. Bij thuiskomst kan het nogal eens voorkomen dat beide ouders (nog) aan het werk zijn en er dan niemand is die er op toe ziet dat er huiswerk wordt gemaakt. Onze huiswerkbegeleiding zorgt er voor dat uw kind onder deskundig toezicht in alle rust het huiswerk maakt en klaar is als het thuis komt.

We zien in de praktijk dikwijls dat leerlingen te laag scoren in relatie tot hun mogelijkheden. Het kan zijn dat deze leerlingen een verkeerde studie-aanpak hebben ontwikkeld. Studievaardigheidstrainingen zullen bij deze leerlingen leiden tot een efficiënte aanpak van hun studie en daarmee tot betere studieresultaten. 

We zien bij examenkandidaten nogal eens de behoefte om via een intensieve examentraining de belangrijkste onderdelen van een vak nog eens de revue te laten passeren. Deze leerlingen gaan dan veel meer ontspannen en met veel meer vertrouwen het (school)-examen in. 

 

Spreekt het bovenstaande je aan, dan is Bijlesdocentexactevakken de juiste keuze!

Facebook icon Volg mij op Facebook
Instagram icon Volg mij op Instagram